Przetargi unieważnione z 2018 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (101)  |  Przetargi unieważnione (3)
Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017  |  Przetargi z roku 2012

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wałkowiska

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.5.2018.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 06.09.2018 r. do godz. 10:00 zostały złożone 2 oferty. Kwota oferty z najniższą ceną wynosi 542 634,92 zł brutto, Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na 2018 r. kwotę brutto: 400 000,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)