Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Roboty budowlane Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.11.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kozłowo 8A 86-105 Świecie  

zamówienie na:

Roboty budowlane Remont ul. Wierzbowej w miejscowości Tleń.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.10.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim 

zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych na terenie gminy Osie w 2021 roku.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.9.2020.ZP
wartość: Powyżej progów określonych w art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100, Świecie 

zamówienie na:

„Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie".

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.8.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Stanisław Betyna ul. Gwarna 9 86-150 Osie kujawsko - pomorskie  

zamówienie na:

Roboty budowlane. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Osie i Tleń .

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.7.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: : F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski ul. Polna 14 86-160 Warlubie 

zamówienie na:

Roboty budowlane „Remont drogi gminnej we Wierzchach”.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.6.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski Ul. Towarowa 1 89-500 Tuchola kujawsko - pomorskie  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.5.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: ENEA S.A. Adres pocztowy: ul. Górecka 1 Kod pocztowy: 60-201 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: wielkopolskie Za kwotę :898067.55 zł brutto  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej Miedzno–Wybudowania

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.4.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano: Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski Adres pocztowy: Ul. Towarowa 1 Kod pocztowy: 89-500 Miejscowość: Tuchola Za kwotę: 388229.30 zł brutto  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.3.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano: F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki Ul. Broniewskiego 4, 86-140, Drzycim 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.2.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. Ul. Ossowskiego 26, 86-300, Grudziądz  

zamówienie na:

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruskich

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.1.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano:Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)