zamówienie na:

Roboty budowlane Remont ul. Wierzbowej w miejscowości Tleń.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.10.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim 
Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia pobierz>>>> (121kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (467kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz>>>> (135kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz>>>> (26kB) word

SIWZ pobierz>>>> (285kB) word

Załącznik Nr 1 formularz ofertowy pobierz>>>> (57kB) word

Załącznik Nr 2 oświadczenie wykonawcy pobierz>>>> (20kB) word

Załącznik Nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia pobierz>>>> (22kB) word

Załącznik Nr 4 zobowiązanie pobierz>>>> (37kB) word

Załącznik Nr 5 przynależność_do_gr._kapitał pobierz>>>> (34kB) word

Załącznik Nr 6 umowa pobierz>>>> (202kB) word

Załącznik Nr 7 wykaz robót pobierz>>>> (34kB) word

Załącznik Nr 8 klauzula informacyjna RODO pobierz>>>> (15kB) word

Dokumentacja techniczna

Kosztorys ofertowy pobierz>>>> (125kB) pdf

Opis techniczny pobierz>>>> (770kB) pdf

Plan Zagospodarowania Terenu pobierz>>>> (1340kB) pdf

Stała Organizacja Ruchu- opis pobierz>>>> (291kB) pdf

Stała Organizacja Ruchu – plan pobierz>>>> (1010kB) pdf

Specyfikacje techniczne cz.1 pobierz>>>> (254kB) pdf

Specyfikacje techniczne cz.2 pobierz>>>> (155kB) pdf

Specyfikacje techniczne cz.3 pobierz >>>> (9188kB) zip

Specyfikacje techniczne cz.4 pobierz >>>> (2441kB) zip

Przekroje pobierz >>>> (123kB) pdf


Pytania i odpowiedzi do przetargu:
Pytania 1. pobierz>>>> (130kB) pdf

Pytania 2. W odpowiedzi na pytania z dnia 9.12.2020 r.  Zamawiający wyjaśnia:
Osie, dnia 14.12.2020 r.

1.    Prosimy o podanie lokalizacji gdzie należy wywieźć grunt z wykopów.( wykonanie koryta)
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że grunt z wykopu należy odwieźć na odległość do 2km od miejsca robót ( poz. 7 – KO)
2.    Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego ? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji; ilości oraz konstrukcji odcinka.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

3.    Prosimy o podanie czy materiały z rozbiórki staja się własnością Zamawiającego, jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji wywozu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że materiały z rozbiórki uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 2km
4.    Prosimy o podanie grubości nawierzchni z kruszywa do rozbiórki. ( poz. 4)
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że grubość warstwy z kruszywa do rozbiórki wynosi śr. 15cm.

5.    Prosimy o potwierdzenie, że przy regulacji urządzeń obcych (poz. 25) należy je tylko wyregulować, nie wymieniać na nowe.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać regulację urządzeń obcych, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dodatkowo  dokonać wymiany na nowe.

6.    Prosimy o potwierdzenie że w poz 21 kosztorysu należy wbudować materiał z rozbiórki, że ilość potrzebna jaką należy wbudować pokrywa się z ilością rozebraną. Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy na budowę brakujący materiał.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilość materiału pochodzącego z rozbiórki jest wystarczająca do wykonania robót przewidzianych w poz. 21.

7.    Czy Zamawiający będzie wymagał zainstalowania urządzenia wagowego na budowie? ( SST D 00.00.00)
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał instalacji urządzeń wagowych.

8.    Prosimy o załączenie brakujących SST:
- roboty pomiarowe
- - roboty rozbiórkowe
- wykonanie nasypów ; wykopów
- profilowanie podłoża
- podbudowa z kruszywa łamanego
- - podbudowa z gruzu betonowego
- nawierzchnia z kostki
- - oczyszczenie i skropienie nawierzchni
- nawierzchnia z SMA
- krawężniki betonowe
- ściek z elementów betonowych
- pobocza z kruszywa
- oznakowanie pionowe i poziome
- regulacje studni
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił  brakujące SST.
9.    Prosimy o potwierdzenie że do wykonania podbudowy z kruszywa można zastosować gruz betonowy. ( przekrój normalny)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do wykonania dolnej warstwy podbudowy z kłsm można zastosować materiał spełniający wymagania SST D.04.04.04b .

10.    Prosimy o podanie kategorii ruchu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kategoria ruchu dla danej drogi to KR 1-2.

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Łukasz Porożyński (1 grudnia 2020, 14:51:36)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (18 stycznia 2021, 09:28:42)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 311