zamówienie na:

Roboty budowlane „Remont drogi gminnej we Wierzchach”.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.6.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski Ul. Towarowa 1 89-500 Tuchola kujawsko - pomorskie  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz>>>> (15kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (146kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz>>>> (53kB) word

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz>>>> (26kB) word

SIWZ pobierz>>>> (293kB) word

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy pobierz>>>> (57kB) word

Załącznik Nr 2 oswiadczenie Wykonawcy pobierz>>>> (20kB) word

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu z post. pobierz>>>> (32kB) word

Załącznik Nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców pobierz>>>> (31kB) word

Załącznik Nr 4_zobowiązanie pobierz>>>> (37kB) word

Załącznik Nr 5 oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej. pobierz>>>> (67kB) word

Załącznik Nr 6 - umowa pobierz>>>> (190kB) word

Załącznik Nr 7  wykaz osób pobierz>>>> (13kB) word

Załącznik Nr 8 wykaz robót pobierz>>>> (34kB) word

Załącznik Nr 9 - klauzula informacyjna RODO pobierz>>>> (15kB) word


Kosztorys ofertowy pobierz>>>> (81kB) pdf


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

01 Projekt budowlano-wykonawczy pobierz>>>> (4194kB) zip

02 Organizacja ruchu pobierz>>>> (482kB) pdf

03 Opinia geotechniczna pobierz>>>> (7814kB) pdf

04 SST pobierz>>>> (3582kB) pdf
05 SST dla SMA Pobierz >>> (386kB) pdf


================================================
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 05.05.2020 r. do przetargu pn. „Remont drogi gminnej we Wierzchach” Zamawiający informuje:

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.


==================================

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07.05.2020 r. do przetargu pn. „Remont drogi gminnej we Wierzchach”  Zamawiający informuje:

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie że do wyceny należy przyjąć nawierzchnię z mieszanek mastyksowo-grysowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) SMA 11 (jezdnia).
Odpowiedź: W SIWZ oraz ogłoszeniu – w działach: Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający umieścił uwagę, że do wyceny zastosować nawierzchnię z mieszanek mastyksowo-grysowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) SMA 11 (jezdnia) – jak w kosztorysie ofertowym.  Tym samym Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć nawierzchnię z mieszanek mastyksowo-grysowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) SMA 11 (jezdnia).

Pytanie 2. Prosimy o dołączenie opisu technicznego.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie 3. Prosimy o dołączenie SST nr D.05.03.13a (Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA).
Odpowiedź:  SST w załączeniu Pobierz >>> (386kB) pdf

Pytanie 4. Prosimy o podanie kategorii ruchu.
Odpowiedź:  Kategoria ruchu KR1.
metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (27 kwietnia 2020, 11:47:45)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (9 czerwca 2020, 09:55:54)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399