Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · · Plan Osia
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
 OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA
 RADA GMINY OSIE
  · Zadania i uprawnienia
  · Skład Rady
  · Komisje Rady
  · Oświadczenia majątkowe radnych
  · Ogłoszenie o sesjach Rady Gminy
  · Protokoły z sesji Rady Gminy
  · Interpelacje radnych
  · Komisja Rewizyjna
  · Komisja Gospodarcza
  · Komisja Społeczna
  · Transmisja obrad Rady Gminy Osie
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania i uprawniena
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Urząd gminy
  · · Dane podstawowe
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Oświadczenia majątkowe kierowników.
  · Praca w urzędzie
  · Jednostki organizacyjne
  · Sołectwa
  · Petycje
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenia od 01 01 2008
  · · Rok 2008
  · Zarządzenia do końca 2007 r
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
 RODO
 KARTY INFORMACYJNE SIOS
 EKOPORTAL
 STRATEGIE I PROGRAMY
  · Strategia Rozwoju Gminy Osie
  · Program Ochrony Środowiska
  · Program Opieki nad Zwierzętami
  · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  · Wykaz kąpielisk
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · RODO
  · Decyzje środowiskowe
  · Decyzje o warunkach zabudowy
  · Planowanie przestrzenne
  · Studium UiKZP
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · Majątek gminy
  · Sprawozdania
  · Sprawozdania jednostek
  · Informacje budżetowe
  · Konkursy
  · Plan zamówień publicznych
 RAPORTY
 PRZETARGI PUBLICZNE
 Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
  · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 KULTURA
  · Rejestr instytucji
  · GMINNY OśRODEK KULTURY
 Policja
 STRAŻ POŻARNA
 AKTUALNOŚCI