Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 33) starsze karty »
numer wpisu:

08/2015

data: 20 lutego 2015
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

07/2015

data: 19 lutego 2015
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Wezwanie RDOŚ do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

06/2015

data: 10 lutego 2015
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Opinia PPIS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

numer wpisu:

05/2015

data: 30 stycznia 2015
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Wniosek o opinię PIS w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

numer wpisu:

04/2015

data: 28 stycznia 2015
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Wniosek o opinię do RDOŚ w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

03/2015

data: 28 stycznia 2015
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

02/2015

data: 28 stycznia 2015
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

01/2015

data: 27 stycznia 2015
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Referat ROŚBiGK Urząd Gminy Osie pokój nr 13

numer wpisu:

6F/14

data: 24 września 2014
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń gm. Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

numer wpisu:

5F/14

data: 24 września 2014
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Radańska, gm. Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie,

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 33) starsze karty »